ABONE BAĞLANTI SÜRECİ

 • 1

  Abone Sicil Dosyaları yetkili elektrik tesisatçısı tarafından OEDAŞ a teslim edilir.

 • 2

  Abone Sicil Dosyalarının içerisindeki evraklar kanun yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde incelenir.
  (eksik bilgi/belge olan dosyalar tesisatçıya iade edilir.)

 • 3

  OEDAŞ personeli tarafından elektrik tesisatçısına bilgi verilerek abonelik günü ile ilgili randevu verilir.

 • 4

  Ön Abonelik işlemi için randevu verilen tüketici (tapu sahibi, kiracı vb.) sayaç seri numarası ile başvuru yapar ve Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması imzalanır ve abone numarası verilir.

  Daha sonra tüketici; abone numarası ile birlikte görevli tedarik şirketine yönlendirilir.

ÖN ABONELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Abone olunacak yere ait Sayaç Seri Numarası
 • Tapu fotokopisi ve yeni tapu sahibinin kimlik fotokopisi (Satış olmuş ise)
 • Kiracı ise, kira sözleşmesi ve kiracının kimlik fotokopisi
 • Vekalet ile işlem yapılacaksa vekaletname aslı veya noter onaylı fotokopisi ve kimlik fotokopisi
 • Tüketici Tüzel kişi ise vergi levhası, imza sirküsü, yetki belgesi, ticari sicil belgesi