KURUMSAL

ÇEVRE POLİTİKASI

OSMANGAZİ ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ ÇEVRE POLİTİKASI

Osmangazi EDAŞ yönetimi, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dâhilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu Doğrultuda Osmangazi EDAŞ’ tüm çevre faaliyetlerinde;

 • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
 • Çevresel kirlilik oluşmadan önce, kaynağında atık oluşumunu azaltmayı hedefleyen, doğal kaynakları korumaya duyarli sistemler geliştirmeyi,
 • Atıkların (katı, sıvı, gaz) kontrol altına alınmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini,
 • Çevre ile ilgili ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
 • Çalışanların ve taşeronların çevre bilinçlerinin artırılması için eğitilmelerini,
 • Yeni yatırımlarda çevre etki analizleri gerçekleştirilmesini, bu etkileri en aza indirecek teknolojileri kullanmayı ve çevre yönetim planları hazırlayarak uygulamayı,
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tehlikeli atıkların şeffaf bir biçimde raporlanması, izlenmesi ve yönetilmesini,
 • OEDAŞ Birleşmiş milletler küresel ilkeler sözleşmesi kapsamında faaliyet alanındaki performans göstergelerini her yıl düzenli olarak paydaşlarıyla şeffaf biçimde paylaşmayı,
 • Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları periyodik olarak değerlendirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,
 • Verilen hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak ve kirliliği önlemek için gerekli kontrolleri yapmayı,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamayı,
 • Tüm süreçler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını,
 • Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, böylece çevresel riskleri minimize etmeyi,
 • Çevre bilincini arttırmak için çalışanlara, alt yüklenicilere eğitimler vermeyi, ilgili taraflar ile uygun iletişim ağlarını kurarak sosyal sorumluluk bilinci ile çevre konularındaki iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı taahhüt eder.