KURUMSAL

ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

​OEDAŞ ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ile akreditasyonlarına sahip olup uluslararası kalite standartlarıyla uyumluluğu sağlamak için çevresel ve sosyal yönetim sistemini kurmuştur.

Çevresel ve sosyal yönetim sisteminin bir parçası olarak aşağıdakileri taahhüt eder;

 • Çevresel ve sosyal yönetim sisteminin uygulanması için EBRD Performans Gereklilikleri ve IFC Performans Standardı ile uyumlu olmayı,
 • Gerekli insan kaynaklarının ve finansal kaynakların Üst Yönetim tarafından, sözleşme süresi boyunca sürekli olarak Çevre Sosyal Yönetim Planı ile uyum içinde olmayı,
 • Çevresel ve sosyal yönetim sistemi ve ilgili politikaları tüm personeline, taşeronlarına ve dış paydaşlarına açık bir şekilde iletmek; sosyal ve çevresel performansı ile ilgili faaliyetlerde sorumluluklara sahip olan çalışanların ve taşeronların, çalışmayı mevcut beceri ve deneyimle veya eğitim sunulduğunda gerçekleştirmek için gerekli beceri ve bilgiye sahip olmayı,
 • İlgili Türk mevzuatı, yönetmeliği, standardı, kılavuzu ve uluslararası en iyi uygulamalar ile ilgili takibin yapıldığından emin olmayı,
 • Çalışmalarda görev alan personelin ve taşeronların tümevarım ve farkındalık eğitimiyle birlikte çevresel ve sosyal yönlerinin ve Çevre Sosyal Yönetim Planı kapsamındaki özel yükümlülüklerin farkında olmasını,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın çevre bilinçlerini artırmayı destekleyen sistemler geliştirmeyi,
 • Çalışanların ve taşeronların iş başlangıcında ve çalışma süresince düzenli olarak kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal etkilerimizi değerlendirip, etki azaltma tedbirlerimizi yönetim planlarımız dâhilinde hayata geçirip etkilerin yok edilmesi ve/veya azaltılmasını sağlamayı,
 • Şirketimiz faaliyetlerinde ekosistem, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği etkilerini kontrol eden sistemler geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde çevre toplulukları üzerinde pozitif etki yaratacak, toplulukların kalkınmasına destek programlar geliştirmeyi ve
 • Çalışanlarımıza, şirket adına çalışanlara, tüm paydaşlarımızla şeffaf, saygılı ve sürekli iletişim kurmayı.