İNSAN KAYNAKLARI

CİNSEL TACİZ VE CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI

​Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin Türkiye’de önemli bir sorun teşkil ettiğinin bilincindedir. Çalışma yaşamında da kadınlar fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve tacizle yüz yüze gelebilmektedir. Şiddet ve taciz kadın çalışanların psikolojisini, fiziksel sağlığını, toplumsal ilişkilerini, cinsel yaşamını, işteki verimliliğini, mesleğindeki varlığını, yükselmesini ve gelirini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şiddet ve tacizin ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri almayı ve olası şiddet ve taciz durumunda mağdurlarının korunmasını temel ilke olarak benimser. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’de şiddetin hiçbir türüne izin verilmez.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ şiddete uğrayan çalışanların ve/veya çalışma arkadaşlarının şiddete uğradığını veya şiddet uyguladığını öğrenen çalışanların çekinmeden paylaşacakları bir ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Sözlü ya da yazılı her beyan dikkate alınarak incelenir. Atılması gereken adımları ve başvurulacak makam ve mercileri belirtir, kanunlar ve şirket iç yönetmelikleri doğrultusunda fail ya da failler için ilgili yaptırımları uygular.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, cinsel taciz ve cinsel şiddet mağdurlarını ilgili sosyal kurumlara yönlendirmenin yanı sıra bu çalışanlarına insan kaynakları departmanı vasıtasıyla ilgili politikanın 6. maddesinde belirtilen destekleri sağlayacaktır.