DUYURULAR

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli 2020 yılı boyunca AG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 122,2 TL ve OG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 325,9 TL olarak uygulanacaktır.

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli ile ilgili olarak;

Şikayet konusu parametrenin Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilir.

Bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite parametrelerinin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşıyor olması ve şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın başvuru sahibi müşteri olmaması durumunda, başvuru sahibinden, ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edilmez.