İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta, iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. İnsan kaynakları politikasını oluştururken şirketimize karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir. Bu hedefine tüm alt işveren, taşeron gibi hizmet alımı yaptığı tedarikçilerinin uymasını bekler.

Bu hedef doğrultusunda, İnsan Kaynakları politikamız gereği;

 • İnsan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarır.
 • Şirketimizin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutar.
 • İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırır.
 • Çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metotları kullanır.
 • Uygun çalışma ortamı hazırlar.
 • Çalışanlarına, her zaman ve her yerden etik@oedas.com.tr mail adresinden ve 0(222) 211 60 03 telefon numarasından tüm soru, öneri, görüş ve şikâyetlerini iletebildikleri şeffaf bir iletişim ortamı sunar.
 • Yasal mevzuat çerçevesinde çalışanlara fazla çalışma hükümleri uygulanır.
 • Örgütlenme özgürlüğü çalışanların temel hakları arasındadır. Önceden izin almaksızın herhangi bir örgüte üye olmalarına ve faaliyet göstermelerine olanak sağlar.
 • Çalışanlarının ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösterir.
 • Çalışanlarının kariyerlerini; ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına göre değil, performanslarına göre değerlendirir ve bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat eşitliğinden yararlanır.
 • Fiziksel, cinsel ve her türlü psikolojik taciz ve şiddet yolu ile rahatsızlık veren yıldırma amaçlı davranışlara tolerans göstermez.
 • Kadınların ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarını önemser.
 • Genç nüfusun önemini ve toplumsal olarak geleceğimize sağlayacağı katkıları her zaman göz önünde bulundurur ve çalışma koşullarını hazırlarken bu durumu önemser. Bu doğrultuda; anayasa, İş Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen asgari yaş hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürür, çocuk işçi çalıştırmaz.