İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ bünyesine katılmak isteyen tüm adaylara eşit mesafede durur.

Kendini doğru ifade edebilen, iş-özel hayat dengesini doğru kurgulayabilen, kariyeri ile ilgili hedefleri olan, başvurduğu sektöre karşı bilinçli yaklaşan genç ve hırslı takım arkadaşları ile çalışmayı hedefler.

Şirketimizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmaları durumunda, standart işe alım sürecini tamamlayan kişiler işe alınır. Yetkinlikleri ile birlikte, adayların teknik ve davranışsal özellikleri değerlendirilir.

İş başvurusu sonrasında mülakata çağırılan adaylara başvurulan pozisyonların niteliklerine göre yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat uygulamaları yapılır. Uygun görülen adayların referans kontrolü gerçekleştirilir.

İşe alımda, şirketin hedefleri ile adayların bireysel hedeflerinin örtüşmesine önem verilir.

Performans Yönetimi

Şirketimizin hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansıdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları hem çalışanlar hem de Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin kazanmasını sağlayacaktadır. Şirketimizin kendi alanlarındaki senelik hedefleri belirlenerek ve şirket tepe yöneticileriyle paylaşılacaktır. Çalışanların yetkinliklerine de odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanacaktır.

Ücretlendirme

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak, işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuştur. Ülkenin ekonomik şartları ve sektör şartları göz önünde bulundurularak ücret skalası oluşturulur, Şirket içinde adil, sektörde rekabetçidir.

Kariyer Yönetimi

Çalışanların kariyer gelişimi için teknik ve davranışsal eğitimleri destekler. Şirket yöneticilerinin, şirket içerisinden ilerlemesi hedeflenir. Pozisyon bazlı olarak tüm çalışanlara farklı seviyelerde yöneticilik eğitimleri verilerek bir üst pozisyonlara hazırlanmaları sağlanır.

Çalışan, iş ve performans sonuçları, şirket içindeki deneyimi ve yetkinliklerine göre standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dâhil olur. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabilir veya rotasyonla farklı bir alanda çalışabilir. Yeni pozisyonuna uyum sağlaması ve başarılı olmasını sağlayacak gelişim ve eğitim imkânları sunulur.