KURUMSAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OSMANGAZİ ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Osmangazi EDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası ve ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi uygulamaları çerçevesinde, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz dahil sahalarımızda hizmet veren tüm taraflarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda azami özeni göstermektedir. Tüm tesislerimizde gerek tehlike tanımlama gerekse risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Osmangazi OEDAŞ’ın tüm İl İşletmelerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları mevcuttur. Tüm işyerlerimizde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmet vermekte olup ekiplerimiz tüm işyerlerimizde risk analizi ve acil durum planları yapmaktadır. Tüm sahalarda, seçilen İSG çalışan temsilcileri mevcut olup diğer çalışanlara İSG eğitimleri verilmektedir.

Osmangazi EDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Kapsamında:

  • Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerini ortadan kaldırmak ve azaltmak için önlem alır,
  • Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarını, yüklenicilerini, tüketicilerini sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirir, eğitimle destekler, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ve ilgili taraflar ile iş birliği yapar,
  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar verir, bunlardan ders çıkarılmasını ve önlem alınmasını sağlar,
  • Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirir,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, ülkemizde yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uyar,
  • İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler ve geliştirir,
  • Yeni tesis ve saha uygulamalarında, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz önünde bulundurur,
  • Osmangazi EDAŞ; iş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı, ilgili tarafların beklentilerini dikkate almayı, çalışan katılımına ve çalışana danışmaya önem vermeyi, İSG hedefleri, İSG risk, fırsat ve tehlikelerini belirlemeyi, değerlendirmeyi ve aksiyon almayı, performans ve uygulamaların etkinliğini izlemeyi, güçlü bir yönetim ve liderlik sisteminin sağlanması için iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder,
  • Osmangazi EDAŞ’a bağlı tüm çalışma bölgelerinde görevli yöneticiler, bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.