KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI

OSMANGAZİ ELEKTİRİK DAĞITIM KALİTE POLİTİKASI

Yenilikçi yöntemler kullanarak Elektrik Dağıtım hizmetinin kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda sektöründe lider ve örnek olma vizyonu çerçevesinde; Osmangazi EDAŞ üst yönetimi olarak, aşağıdaki çalışmaları yapacağını ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder.

Osmangazi EDAŞ yönetim iş modelini, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin gereklilikleri doğrultusunda kurmuş, tüm süreçlerini tanımlamış, süreçlerindeki riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almıştır. Osmangazi EDAŞ, risk temelli bir yaklaşımla kalite yönetim sistemi dâhilinde çalışmalarını yürütmektedir.

 • Osmangazi EDAŞ yönetimi olarak, işletmelerimizin kuruluş amacı ile gösterecekleri faaliyetlerine uygun stratejiler geliştirmek,
 • Elektrik Dağıtım sektöründe işletme ve bakım hizmetlerine öncülük eden şirket olmak,
 • Türkiye’nin lider Elektrik Dağıtım şirketlerinden birisi olmak,
 • Tüm süreçlerini ve faaliyetlerini tüketici gereksinimleri ve ilgili tarafların isteklerini karşılayacak şekilde yönetmek ve tüketici memnuniyetini sağlamak,
 • Osmangazi EDAŞ Şirketinin, akıllı sistemler, endüstriyel otomasyon, bilişim teknolojileri ile entegre etmek,
 • Yeniliklere açık olmak,
 • Kendi kendini sürekli geliştiren takımlar ile iş bazında yapılanmak,
 • Sahip olduğu güçlü mali kaynakları etkin şekilde kullanmak,
 • Enerji teknolojileri ile ilgili işletme ve bakım faaliyetleri konusunda yeni uygulamalar geliştirmek,
 • İş ve ürün/hizmet performansını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Tedarikçileri, işleyişimizin bir parçası olarak görüp hedef ve politikalar doğrultusunda gelişmelerine katkı sağlamak,
 • Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ekonomik katma değer sağlamak,
 • Tüketici ve ilgili tarafların talepleri doğrultusunda yasal mevzuat ve uygulanabilir şartları karşılamak,
 • Çevreyi koruyarak, her koşulda iş emniyetini birinci öncelikli değerlendirerek çalışanların ve işletmenin emniyetini sağlamak,