DUYURULAR

KESİNTİ TAZMİNATI

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 11. Fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamındaki yıllık tazminat uygulamasına ilave olarak, bildirimli veya bildirimsiz 12 saati aşan kesintiler için; kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenir.” ibaresi kapsamında ekli listede yer alan kullanıcıların Şirketimize başvurması halinde hakedilmiş tazminat ödemeleri yapılacaktır.

TAZMİNAT 2018 MAYIS

TAZMİNAT 2017 OCAK