KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ile uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerin neleri kapsadığı ve toplanma yöntemi, kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, veri saklama ve veri güvenliği, veri aktarımı, kişisel verilerin korunmasına yönelik haklar gibi veri işleme süreçlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye benimsemiş olduğumuz "Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası" ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre Veri Sahibi Talep Formu nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.