KVKK

TALEP / ŞİKAYET / TÜKETİCİ TARAFI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

  • 1. VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

    Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://www.osmangaziedas.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-politikamiz adresinden erişilebilen Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
  • 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından ve/ veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
  • 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında tedarikçilerimize, T.C. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından görevlendirilmiş tedarik şirketi ile kanunen yetkili kamu / özel kurumlarına aktarılabilecektir.
  • 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından e-posta, internet sitesi, posta/kargo, telefon, açık internet kaynakları, çağrı merkezi, muhaberat servisi, genel müdürlük ve bölge müdürlüğü ile güvenlik kamerası kanallarıyla (yöntemleriyle) ve elektronik ve/veya fiziki ortamdan talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
  • 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ: Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre internet sitemizde yer alan http://www.osmangaziedas.com.tr/CMSFiles/file/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf linki üzerinden Veri Sahibi Talep Formu ‘nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.