LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ

LİSANSSIZ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Hak. Sorularınız İçin " lisanssiz@oedas.com.tr " adresine e-posta gönderebilirsiniz. Dosyayı İndir
  • Lisanssız Elektrik Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Evraklar Dosyayı İndir
  • Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Dosyayı İndir
  • Bağlantı Başvuru Formu (EK - 1) Dosyayı İndir
  • Teknik Değerlendirme Formu Dosyayı İndir
  • Başvuru Bedeli - İşlem Bedeli - Proje Onay ve Kabul Ödemeleri Dosyayı İndir
  • 10 kW Altı Çatı Başvuruları İçin Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Dosyayı İndir
  • 10 kW Altı Başvurular İçin Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (Ek-2) Dosyayı İndir
  • Üretim Tesisi Devri, Birleşme, Bölünme ve Nev'i Değişiklik İşlemlerinde Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Dosyayı İndir