GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ | Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ

DUYURULAR

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMET BEDELİ

Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli 2018 yılı boyunca AG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 102,7 TL ve OG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 273,9 TL olarak uygulanacaktır.

Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli; şikâyet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde başvuru sahibinden tahsil edilir.

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.