İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta, iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. İnsan kaynakları politikasını oluştururken Şirketimize karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

  • İnsan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarmaya,
  • Şirketimizin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutmaya,
  • İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırmaya,
  • Çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metotları kullanmaya,
  • Çalışmak için uygun ortamlar hazırlamaya çalışır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ; yetkin çalışanları bünyesine katmaya, yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Enerji sektörünün uzmanlarını şirket içinde yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.