LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ

DUYURULAR

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında TEİAŞ tarafından belirlenen Maksimum Kapasitelere ilişkin TEİAŞ’ın internet sayfasında Ocak 2018 itibariyle yayınlanmış tabloya ulaşmak için:

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Tablo